การรับรองนักพัฒนา Magnolia

โปรแกรมการรับรองของ Magnolia ช่วยให้คุณสามารถสร้างทักษะของนักพัฒนาของคุณและแสดงถึงประสบการณ์การทำงานกับ Magnolia

Certificate Duration

As of 2020, Magnolia Associate Developer and Front-end Developer certificates are valid for only 2 years. The Magnolia Professional Developer certificate remains valid for one year and should be renewed each year.