Ars Logica Compass Guide to WCM

Magnolia ได้รับการยอมรับจาก Compass Guide to Web Content Management ซึ่งเป็นบทวิจารณ์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ Ars Logica พิจารณาว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดในตลาด

รับรายงานฟรีสำหรับคุณ

“Magnolia ผลิตแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แสดงคุณลักษณะที่มี ความยืดหยุ่นทางโครงสร้างที่ไม่เหมือนใคร การใช้งานที่ง่ายสำหรับนักการตลาด และ เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด [...] กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดของ Magnolia’s จะเป็นที่ดึงดูดสำหรับองค์กรต่างๆ ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ผสมผสานด้วย Java เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับโครงการริเริ่มด้านการพัฒนาที่หลากหลายในอนาคต”

 

ดาวน์โหลดรายงานและดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Magnolia’s: 

> วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาหลักล่าสุด  

> Ideal buyer profile 

> จุดแข็งและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์หลัก

> ใบรายงานสำหรับศักยภาพ WCM มีความสำคัญสำหรับผู้ใช้ด้านธุรกิจ

> ใบรายงานสำหรับศักยภาพ WCM มีความสำคัญสำหรับนักเทคโนโลยี

เกี่ยวกับรายงาน

ชื่อเรื่อง: Compass Guide to WCM ประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2020

หน่วยงานนักวิเคราะห์: Ars Logica

วันที่เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2020

The Compass Guide to Web Content Management ประกอบไปด้วยใบประเมินเชิงลึกรายชุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยี WCM ที่ Ars Logica ถือว่าเกี่ยวข้องกับตลาดในปัจจุบันมากที่สุด รายงานแต่ละฉบับครอบคลุมหนึ่งแพลตฟอร์ม WCM และจะไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกในลักษณะเปรียบเทียบ รายงานฉบับนี้แสดงการประเมินเชิงลึกของ Magnolia