การฝึกอบรม
เกี่ยวกับ Headless Magnolia

เรียนรู้วิธีสร้างเว็บไซต์ React หรือ Angular ง่ายๆ เป็นเทมเพลตของ Magnolia และสร้าง REST endpoints เพื่อแสดงเนื้อหาจาก Magnolia

การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Headless Magnolia

Front-end Developers หรือนักพัฒนาเทมเพลต Magnolia จะได้เรียนรู้วิธีสร้างเว็บไซต์ React หรือ Angular ง่าย ๆ เป็นเทมเพลตของ Magnolia และสร้าง REST endpoints หลายๆ จุดเพื่อแสดงเนื้อหาจาก Magnolia 

สร้างเครื่องมือที่ทีมเขียนของคุณจะชื่นชอบ ซึ่งจะให้ประสบการณ์ในการเขียนแบบ What You See Is What You Get (WYSIWYG) เต็มรูปแบบแก่พวกเขาด้วย SPAs

 

การฝึกอบรมนี้สำหรับ Front-end Developers:

  • ซึ่งสามารถทำงานได้ดีกับ Terminal / Command Prompt
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Magnolia Light Development (ถ้าไม่มี ให้ดูการฝึกอบรมนักพัฒนาเว็บไซต์ของเรา)
  • ใช้งานเฟรมเวิร์ก React หรือ Angular JavaScript ได้อย่างสบาย

ตัวเลือกการเรียนทางไกล

ทางไกลและยืดหยุ่น

เข้าร่วมการฝึกอบรมทางไกลแบบกลุ่มตามกำหนดการคนเดียวหรือกับทีมของคุณ ผู้ฝึกสอนของเราพร้อมที่จะจัดฝึกอบรมแบบกลุ่มให้กับทีมของคุณตามกำหนดเวลาที่เหมาะกับคุณ 

เวลาและค่าใช้จ่าย

กำหนดการ: 1 วัน
ราคา: CHF 950- (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วันที่ว่าง

2021

21 กันยายน
19 ตุลาคม
16 พฤศจิกายน
14 ธันวาคม

จองการฝึกอบรม

เป้าหมายและหัวข้อ

เมื่อจบวัน ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างเทมเพลต SPA ที่มีการจัดการผ่าน What You See Is What You Get (WYSIWYG) Magnolia
 

วันที่ 1
Delivery endpoint API, Security configuration, CORS (Cross-Origin Resource Sharing), Nodes endpoint API, Commands endpoint API, SPA in light development, SPA to Magnolia connectors, Virtual URI mapping, SPA hosted outside Magnolia
 

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก่อนการอบรม
✓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Magnolia Light Development

 

สิ่งที่ต้องมี
✓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Magnolia Light Development
✓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก React หรือ Angular JS

 

Method
การฝึกอบรมทางไกลทั้งหมดจะดำเนินการผ่าน Zoom หากบริษัทของคุณไม่รองรับ Zoom โปรดจัดหาแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอทางเลือกอื่นที่จะใช้สำหรับการฝึกอบรมนี้