รับการสนับสนุน — รวดเร็ว เป็นมิตร และยืดหยุ่น

ลูกค้าของ Magnolia สามารถเข้าถึงการสนับสนุนนักพัฒนาและฝ่ายบำรุงรักษาและสามารถอัปเกรดได้ตามความจำเป็นเพื่อให้ตอบสนองได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นและเข้าถึงแหล่งสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนนักพัฒนา

ลูกค้าและพันธมิตรที่ได้รับการรับรองสามารถเข้าถึงการสนับสนุนนักพัฒนาของ Magnolia ได้

การสนับสนุนฝ่ายบำรุงรักษา

ปัจจุบัน Magnolia จะเผยแพร่รุ่น Major Releases ปีละครั้ง และ Maintenance Releases ปีละหลายครั้ง

Major Releases ปกติจะเป็นการอัปเกรดที่มีฟังก์ชันใหม่ๆ ส่วน Maintenance Releases ปกติจะเป็นการอัปเดตที่แก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัย

ระดับการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการของ Magnolia มีความยืดหยุ่น เริ่มจากความคุ้มครองขั้นพื้นฐานในช่วงเวลาทำงานปกติหรือไปถึงการสนับสนุนเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

ใช้รุ่น Community Edition อยู่และกำลังมองหาการสนับสนุนฟรี?

อ่าน  เอกสารของ Magnolia. ดู Community Wiki หรือ  Community Forum เหล่านี้

รับชมการสาธิตแบบส่วนตัวของคุณ