รับการสนับสนุน — รวดเร็ว เป็นมิตร และยืดหยุ่น

ลูกค้าของ Magnolia สามารถเข้าถึงการสนับสนุนนักพัฒนาและฝ่ายบำรุงรักษาและสามารถอัปเกรดได้ตามความจำเป็นเพื่อให้ตอบสนองได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นและเข้าถึงแหล่งสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้น
priscilla-du-preez-6FtD8hXC91c-unsplash_mirrored

Magnolia Support Services

Every Magnolia license comes with product support from our support team.
We provide support based on the Service-level Agreement (SLA)'s response times and scope conditions. 
Read more about

On-premises support options

Cloud support options


Our official documentation is freely accessible. It includes comprehensive module descriptions, step-by-step guidelines, and release notes. 

Community Edition users can also get guidance from our

Maintenance Policy

Magnolia publishes major releases once per year and maintenance releases several times per year. Major releases are usually upgrades that provide new functionality. Maintenance releases are usually updates that fix bugs or security issues.

Details of the Magnolia maintenance release policy can be found in our documentation

Laptop_mockup60b
person-using-macbook-pro-on-brown-wooden-table-4132310

Service Level Agreements

Magnolia’s service level agreements are flexible. Start from basic coverage during normal working hours or scale up to full support 24 hours a day, 7 days a week.

Disclaimer: Service Level Agreements might be country or product-specific. Contact your local Customer Success Manager / Account Manager for a personalized offer.

Looking for More Support?

Contact us and we are ready to support you.Get in Touch
pexels-olia-danilevich-4974920