การพัฒนาแบบเขียนโค้ดน้อย

พัฒนาด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนและใช้เวลาไม่มากด้วย Magnolia โดยใช้การกำหนดการตั้งค่าตามไฟล์
rich-tervet-q2GNdFmhxx4-unsplash

ประโยชน์ การเขียนแบบโค้ดน้อย

ไปได้เร็วขึ้น

ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าจะถูกนำไปใช้ทันที การเผยแพร่ด่วนหมายถึงไม่ต้องรวบรวม ไม่ต้องรีสตาร์ท ไม่ต้องรอ

 

ทำงานในแบบของคุณ

การกำหนดค่าตามไฟล์ของ Magnolia ให้คุณทำงานอย่างสะดวกสบายกับ IDE และเครื่องมือที่โปรดปราน

 

ปรับแต่งโดยไม่ใช้ Java

Magnolia เป็น Java CMS แต่การพัฒนาด้วยปริมาณโค้ดน้อยของ Magnolia สามารถให้คุณนำทักษะ frontend มาใช้กับโปรเจกต์ต่างๆ ได้

 

Magnolia – Built for Speed

พัฒนาได้เร็วกว่าเดิมกับ Magnolia

การพัฒนาแบบปริมาณโค้ดน้อยของ Magnolia ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ได้เร็วขึ้น เป็นการพัฒนาที่ใช้ไฟล์ YAML ในการกำหนดค่าทรัพยากรและฟังก์ชั่นของ Magnolia วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะ Java หรือระบการพัฒนา Java ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการปรับใช้ Magnolia ให้ตรงความต้องการของคุณ

นอกจากนี้ การกำหนดค่าตามไฟล์จะช่วยให้คุณใช้เครื่องมือและลำดับงานที่มีอยู่ในการควบคุม CMS ของคุณ เช่น คุณสามารถเก็บข้อมูลการกำหนดค่าใน GIT เพื่อความโปร่งใส ทำซ้ำได้ และเป็นประสบการณ์การพัฒนาที่ยอดเยี่ยม

โลกนี้หมุนได้ด้วย YAML

Magnolia ติดตามระบบไฟล์และตอบสนองต่อไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงหรือกำหนดค่าใหม่ทันที การกำหนดค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย YAML ประกอบด้วย Content Type และ App, REST endpoint และ client, template และ dialog, content language และ redirect ตัวเลือกอื่น เช่น ระบบ Internationalization ที่สามารถกำหนดค่าได้ด้วยไฟล์ plain-text

กำหนดค่า API สำหรับการทำ delivery และ integration

สร้าง API endpoint เช่น delivery และ GraphQL endpoint เพื่อเปิดใช้งานการจัดส่งและสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับคอนเทนต์แบบ headless

 

จัดการ Content Type และ App ที่กำหนดขึ้นเอง

กำหนดประเภทของคอนเทนต์สำคัญในโปรเจกต์ของคุณด้วยการสร้างโมเดลของคอนเทนต์ที่เรียกว่า Content Type จากนั้น สร้างแอปคอนเทนต์ตามโมเดลดังกล่าวเพื่อให้ผู้เขียนคอนเทนต์สร้างและจัดการคอนเทนค์อย่างง่ายดายผ่าน GUI

 

สร้างแบบฟอร์มสำหรับการสร้างและการจัดการคอนเทนต์ 

ทำให้ผู้เขียนคอนเทนต์ของคุณแก้ไขคอนเทนต์ด้วยการใช้แบบฟอร์ม ไดอะล็อก ไม่ว่าคุณจะใช้ Magnolia เพื่อเรนเดอร์หน้าหรือเลือกจัดส่งคอนเทนต์ผ่าน API

 

สร้างส่วนประกอบของเพจและเทมเพลต

สร้างเทมเพลตในขั้นตอนที่น้อยลงด้วยการเขียนหน้าและค่าขององค์ประกอบใน YAML และ HTML ผู้เขียนคอนเทนต์และนักการตลาดของคุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อสร้างประสบการณ์ใน visual editor

 

สร้างการแสดงผลคอนเทนต์ได้หลายภาษา

กำหนดค่าช่องไดอะล็อกสำหรับป้อนข้อความแปลภาษา เพื่อสร้างระบบสากลหรือสร้างพจนานุกรมเฉพาะโปรเจกต์ด้วยการเพิ่มไฟล์กำหนดค่าที่มีข้อความและคำแปลของเว็บไซต์

 

สร้าง AdminCentral ของ Magnolia ตามรูปลักษณ์และอารมณ์ในแบบของคุณด้วยการเปลี่ยนชื่อ ไอคอน และสถานที่ของแอป และคุณยังสามารถเปลี่ยนภาษาของระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้เขียนของคุณได้อีกด้วย

 

Light Module

ไฟล์กำหนดค่าจะรวมเป็นชุดในโฟลเดอร์ที่ใช้ง่ายและเหมือนกันในระบบไฟล์เรียกว่า ‘ไลท์โมดูล’.

Light Module folder structure

Magnolia CLI

Magnolia has a command-line interface (CLI) to trigger and automate frequent tasks such as starting and stopping Magnolia, generating the configuration folder structure, and generating key YAML definitions. The CLI makes it even easier to manage Magnolia and prevents errors.

Learn more about our CLI

% mgnl -h
Usage: mgnl <command> [options]
A tool to setup and facilitate light development with Magnolia CMS
Options:
  -v, --version           output the version number
  -h, --help              output usage information
Commands:
  jumpstart               download and setup a Magnolia CMS instance for development.
  start                   start up a Magnolia CMS instance. To stop it, enter CTRL+C
  add-availability        add component availability.
  build                   scan a node_modules folder for npm packages with the keyword "magnolia-light-module" (in package.json) and extract them to a directory of choice.
  create-app              create an app.
  create-block            create a block.
  create-component        create a component and optionally add availability for it.
  create-content-type     create a content type.
  create-light-module     create a light module.
  create-page             create a page template.
  create-virtual-uri      create a virtual uri mapping.
  customize-local-config  extract "mgnl-cli-prototypes" folder and "mgnl-cli.json" file to customize CLI configuration.
  install                 install a light module from npm to the local Magnolia instance.
  search                  search for a light module on npm.
  tab-completion          install tab autocomplete feature for Bash, zsh or PowerShell
  version                 display mgnl and node.js versions
  help [cmd]              display help for [cmd]

รับชมการสาธิตแบบส่วนตัวของคุณ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลทั้งหมด