ประสบความสำเร็จกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญของ Magnolia

Magnolia มีเครือข่ายพันธมิตรที่มีประสบการณ์ โดยได้รับการรับรองว่าเคยทำโครงการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และเคยสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก

พันธมิตรระดับ Platinum ของ Magnolia

พันธมิตรระดับ Platinum มีสถานะที่สำคัญมากในตลาดหลักของ Magnolia และวิธีปฏิบัติของ Magnolia ที่แข็งแกร่งตลอดทั้งวงจรชีวิตของโซลูชั่น

 

 

พันธมิตรระดับ Gold ของ Magnolia

พันธมิตรระดับ Gold คือองค์กรที่มีนักพัฒนา Magnolia ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีผลงานการส่งมอบ Magnolia ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

 

 

พันธมิตรของ Magnolia

พันธมิตรด้าน Solution คือพันธมิตรใหม่ล่าสุดของเรา ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ Magnolia ผ่านโครงการฝึกอบรม การออกใบรับรอง และการส่งมอบงาน

 

 

พันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ Magnolia

พันธมิตรด้านเทคโนโลยีคือพันธมิตรที่ได้รับการรับรองในการสร้างและนำเสนอ modules และ extensions ต่างๆ สำหรับ Magnolia