การผสมผสานระหว่าง คอนเทนต์ และ คอมเมิร์ซ

ดาวน์โหลดเอกสาร Whitepaper เกี่ยวกับประสบการณ์ทางดิจิทัลสำหรับลูกค้าในอนาคตของคุณได้ฟรี จัดทำโดย commercetools และ Magnolia

ลูกค้ามีความต้องการ และรับรู้ข่าวสารล่าสุด ดังนั้น แบรนด์และผู้ค้าต้องใส่ใจในการสร้างประสบการณ์การซื้อที่สร้างแรงบันดาลใจ และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า มิฉะนั้นจะต้องเสี่ยงกับการสูญเสียธุรกิจ

ตัวต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับประสบการณ์การซื้อเหล่านี้คือการรวมคอนเทนต์ที่แก้ไขได้กับองค์ประกอบของคอมเมิร์ซ

เอกสาร Whitepaperฉบับนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการใช้กลยุทธ์คอนเทนต์เชิงพาณิชน์ที่ยั่งยื่น และสนับสนุนแบรนด์และผู้ค้าต่างๆ ในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมแก่ธุรกิจ