สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัย

การเก็บรักษาข้อมูลและคอนเทนต์ของคุณให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริษัทที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไว้สำหรับ eCommerce หรือการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม คุณจึงต้องมี CMS ที่เชื่อถือได้
Mockup Security Features

ดาวน์โหลดสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

Magnolia ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยตามระบบการยืนยันตัวตนและการอนุญาตด้วย Java Authentication และ Authorization Service (JAAS) Magnolia แสดงถึงพันธกิจต่อมาตรฐานดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามใบรับรอง ISO 27001:2013 (การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล)

ดาวน์โหลดสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราและรับภาพรวมวิธีที่ Magnolia จัดการกับปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์:

  • การยืนยันตัวตน การให้อนุญาตและการลงชื่อเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้ง
  • การรักษาความปลอดภัยข้ามเว็บไซต์
  • การควบคุม IP และ HTTP
  • ปัญหาการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ (ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ฯลฯ)
  • หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัย