รายงานนักวิเคราะห์

อ่านสิ่งที่นักวิเคราะห์พูดถึงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Magnolia และเรียนรู้ว่าเหตุใด Magnolia จึงได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Visionary ใน Gartner® Magic Quadrant™ สำหรับ DXP ปี 2022